Met PostNL komen wij dagelijks in contact met webshops. We zien er veel groeien, maar we hebben er ook al heel wat overkop zien gaan. Webshops met een product dat eigenlijk heel goed zou moeten verkopen, maar waarbij kennis ontbrak van de doelgroep, de juiste promotiekanalen, efficiënte prijsstrategieën,… Of sommigen groeiden weer te hard en konden zich niet (snel genoeg) aanpassen.

Soms is een klein beetje hulp alles wat je nodig hebt

Met die kennis en ervaring wouden we graag iets doen. Startende webshops kunnen er heel wat uit leren. En daarom zijn we gestart met het project Digital’s got Talent. Zo kunnen we jou en andere enthousiaste ondernemers helpen. De pijnpunten van het opstarten en onderhouden van een webshop blootleggen en samen op zoek gaan naar een gepaste oplossing voor elke zaak. Want wat voor jou werkt, werkt niet noodzakelijk voor een ander. En omgekeerd.

Onze partner in crime SafeShops.be en wij bij PostNL hebben samen één doel: e-commerce en online ondernemen stimuleren. Met Digital’s Got Talent willen we specifiek die ondernemersmentaliteit stimuleren en mensen met een goed idee of die met een bestaande zaak ook online willen starten, helpen om door te breken in een soms al verzadigde markt.

Daarom: go for it! Schrijf je in en wij helpen jou om met succes online te gaan.